Kritérie naplánovania jazdy, prestávky resp. počet vodičov - nariadenie vlády Zz 561/2006