NEUHRADENÉ FAKTÚRY

 

Organizácia :                           Splatná :        Suma: 

   Obec Gemerský Jablonec           2006         321,-   Eur     Zájazd 2  x do Maďarska (ZO Csemadok)