Kontakt

 

Spropex spol. s r.o.
Nová Bašta č.42

980 34 Nová Bašta 

Mobil: 0905 766 192, 0915 845 764

Tel./fax: 047 5684 128

E-mail: pelle.tibor@zoznam.sk , udrzba@osbdrs.sk

IČO: 36022560,   IČ DPH: SK2020074661

Obchodný register:Banská Bystrica, Oddiel:Sro, Vložka číslo:4665/S

Koncesná listina č. OŽP-Z/2006/00868-2/CR1

Živnostenský register:609-6636

Medzinárodná preprava, licencia:1151,rozhodnutie 2008/01181BB

Konateľ:Tibor Pelle