Neuhradené faktúry

26.03.2011 00:00

   Organizácia :                           Splatná :        Suma: 

 

    

       Futbalový klub Hajnáčka                            2017:       64,80 Eur

       Volejbalový klub R.S. : 2018  - 299,38 Eur,    2019 - 154,58    142,34    229,80  170,74   259,32

                                                                                  322,16  262,22       Spolu: 1840.54 Eur