Osobná preprava

Pri preprave osôb kladieme dôraz na včasný príjazd na miesto nástupu nášho zákazníka a príjazd na miesto požadované klientom v najkratšom možnom čase. Naša autobusová doprava je považovaná za veľmi flexibilnú a dokáže sa rýchlo prispôsobiť danej situácii a akémukoľvek želaniu zákazníka.